Stellapoker

Poker på Stellapoker

rainbow

Pokerspel

Poker är ett av världens mest populäraste kortspel. Länge spelades det lite i skymundan men i och med pokerboomen i början av 2000-talet förändrades synen på kortspelet. Böcker, tidningar och filmer inom poker sålde snabbt slut i bokhandlarna och möjligheten att spela på nätet gjorde att mängder av spelare strömmade till pokerborden.

Den stora dragningskraften var säkert att man kunde vinna pengar i ett spel som hade en lagom del tur och skicklighet. Turen kan göra att en glad amatör kunde slå ett proffs. Samtidigt som skickligheten avgör i längden vilket gör att man kan förbättra sina odds till vinst genom att träna.

Texas Hold’em

Den vanligaste typen av poker är Texas Hold’em. Spelaren får två öppna kort (d.v.s. spelaren får se dem men behöver inte visa dem för sina motspelare). Under spelets gång placeras fem synliga kort upp på bordet och satsningsomgånger sker däremellan. Inför varje omgång har spelaren möjligheten att dra sig ur omgången och förlora de marker som satsats eller fortsätta att satsa och vara med. En omgång avslutas på två sätt. Antingen har alla utom en dragit sig ur innan de fem korten är synliga på bordet. Då vinner den person som inte drog sig ur hela potten med marker. Är det fler än en person kvar när de fem korten är utlagda jämförs vem som har bäst pokerhand. De två korten på handen får då kombineras valfritt med de fem korten på bordet.

Omaha

En annan populär pokervariant är Omaha. Det finns stora likheter med Texas Hold ém och detta spel vilket kanske är orsaken till dess popularitet. Det som skiljer dem åt är att spelaren får fyra kort på handen istället för två som vid Texas. När en pokerhand ska skapas måste två av de kort man har på handen användas i pokerhanden. Därmed är det alltså enbart tre av de fem synliga korten på bordet som man får väljas till sin pokerhand. I Texas Hold ém kan spelaren välja att enbart använda de kort som ligger på bordet och därmed inte använda ett enda av de som är på handen.

Omaha anses vara något svårare och mer komplicerat än Texas Hold ´em. Om Texas idag är det vanligaste pokerspelet i Sverige så var Mörkerpoker (Drawpoker) det vanligaste innan Texas tog över första platsen. Mörkerpoker är den pokervariant som många barn först spelar. Alla spelare får fem kort på handen och ska genom ett byte försöka få så bra pokerhand som möjligt. Två satsningsrundor ingår där spelaren kan välja att satsa eller lägga sig.